Program finantare Casa Verde

Program finantare Casa Verde

Beneficiaţi de şansa unei subvenţii acordată de stat pentru panourile solare şi pompele de căldură!
Din 1 iulie 2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor va lansa programul Casa Verde de subvenţionare a echipamentelor care folosesc energii regenerabile, nepoluante, intitulat „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”.

Astfel, achizitia de sisteme solare şi pompe de căldură va fi finanţată din Fondul pentru Mediu după cum urmează:

  • până la 6000 RON pentru instalarea panourilor solare
  • până la 8000 RON pentru instalarea pompelor de căldură

În cazul cumulării în cadrul aceluiaşi proiect a două tipuri de instalatii, cuantumul finanţării solicitate NU poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate.

Bugetul alocat programului pe 2010 este de 110 milioane lei, fiind distribuit pe judeţe în funcţie numărul de locuitori.

Care sunt paşii pentru înscrierea în program?

1. se alege un partener pentru realizarea ofertei pentru care se va solicita finanţarea
2. împreună cu partenerul se completează cererea de finanţare nerambursabilă (vezi model ataşat)
3. se pregăteşte dosarul de finanţare
4. dosarul de finanţare se depune personal la sediul Agentiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căruia domiciliază solicitantul

Care sunt condiţiile de eligibilitate?

Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este persoană fizică cu domiciliu pe teritoriul României
- este proprietar/ coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul
- nu are obligaţii restante la bugetul de stat sau bugetele locale
- nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului

Ce trebuie să conţină dosarul de finanţare?

- cererea de finanţare nerambursabilă, în original
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, în original
- copie dupa actul de identitate
- extras de carte funciară, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată
- certificat de atestare fiscală, în original
- adeverinţâ privind existenţa contului bancar, în original
- plic cu numele şi adresa solicitantului şi titlul programului “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”

Ce cheltuieli pot fi subventionate in cadrul programului?

- instalatiile de producere a energiei termice (panouri solare, pompe de căldură)
- montajul şi punerea în funcţiune a acestora
- TVA

Ti-a placut asta? Impartaseste-l cu prietenii:
categories Fără categorie | comments Comments (0)